Raporty凤凰彩票是可以赚钱

凤凰彩票平台官网0667近期:确保到2020年基本实现机械化,信息化建设取得重大进展,战略能力有大的提升;中期:力争到2035年基本实现国防和军队现代化;远期:到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队化肥、农药施用量连续3年实现负增长,农产品质量安全监测合格率稳定在97%以上,质量兴农、绿色兴农成为现代农业主旋律

福彩123手机网站无侦-8虽然与X-15同样使用火箭发动机,但却又有显著的不同 六是城乡融合发展迈出了坚实步伐

Raporty EBI凤凰彩票是可以赚钱

NumerRodzajData publikacjiTytuł
30Okresowy02.10.2020Zakończenie subskrypcji kolejnych akcji serii H
29Okresowy11.09.2020Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2020 r.
28Okresowy12.08.2020Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2020 r.
27Bieżący29.07.2020Zakończenie subskrypcji kolejnych akcji serii H
26Bieżący13.07.2020Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
25Bieżący13.07.2020Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 lipca 2020 r.
24Bieżący09.07.2020Zakończenie subskrypcji akcji serii H
23Bieżący18.06.2020Zakończenie subskrypcji akcji serii K
22Bieżący18.06.2020Objęcie akcji serii K w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego oraz zmiana praw z instrumentów finansowych Spółki
21Bieżący18.06.2020Emisja warrantów subskrypcyjnych serii C
20Bieżący15.06.2020Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. na dzień 13 lipca 2020 roku
19Okresowy09.06.2020Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.
18Bieżący03.06.2020Zakończenie subskrypcji kolejnych akcji serii H
17Bieżący28.05.2020Zakończenie subskrypcji kolejnych akcji serii H
16Okresowy15.05.2020Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r.
15Bieżący03.04.2020Zakończenie subskrypcji kolejnych akcji serii H (uznanie za nieważne raportów bieżących EBI 10/2020 oraz 14/2020)
14Bieżący25.03.2020Zakończenie subskrypcji kolejnych akcji serii H
13Okresowy21.03.2020Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Infoscan S.A. za 2019 r.
12Bieżący21.03.2020Incydentalne naruszenie zasady „Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect”
11Okresowy20.03.2020Jednostkowy raport roczny za 2019 r.
10Bieżący20.03.2020Zakończenie subskrypcji kolejnych akcji serii H
9Bieżący16.03.2020Zawarcie umowy o badanie sprawozdań finansowych z firmą audytorską
8Bieżący13.03.2020Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej Spółki
7Bieżący06.03.2020Rejestracja przez sąd zmian Statutu w zakresie kapitału zakładowego i warunkowego Spółki
6Bieżący27.02.2020Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki
5Bieżący10.02.2020Zakończenie subskrypcji kolejnych akcji serii H
4Bieżący29.01.2020Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
3Bieżący27.01.2020Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 stycznia 2020 r.
2Bieżący15.01.2020Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r.
1Bieżący10.01.2020Zakończenie subskrypcji kolejnych akcji serii H
34Bieżący30.12.2019Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. na dzień 27 stycznia 2020 roku
33Bieżący30.12.2019Uchwała podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 grudnia 2019 r.
25Okresowy14.11.2019Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r.
21Bieżący17.09.2019Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
20Bieżący04.09.2019Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki dokonanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 sierpnia 2019 r.
19Bieżący13.08.2019Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki
18Bieżący13.08.2019Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 sierpnia 2019 r.
17Bieżący13.08.2019Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
16Okresowy02.08.2019Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2019 r.
15Bieżący16.07.2019Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. na dzień 13 sierpnia 2019 roku
14Bieżący04.07.2019Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2019 r.
13Bieżący28.06.2019Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2019 r.
12Bieżący14.06.2019Powołanie Prezesa Zarządu Spółki
11Bieżący01.06.2019Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. na dzień 28 czerwca 2019 roku
10Okresowy15.05.2019Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r.
9Bieżący14.05.2019Zmiany w składzie Zarządu Spółki
8Bieżący21.03.2019Rezygnacja Członka Zarządu Spółki
6Okresowy21.03.2019Jednostkowy raport roczny Infoscan S.A. za rok obrotowy 2018
5Bieżący08.03.2019Emisja obligacji serii B
4Bieżący08.03.2019Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki
3Bieżący15.02.2019Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego emitenta
2Bieżący31.01.2019Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku.
1Bieżący28.01.2019Zmiany w składzie Zarządu Spółki
26Bieżący29.11.2018Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki
25Okresowy14.11.2018Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r.
24Bieżący07.11.2018Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G
23Bieżący07.11.2018Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2018 r.
22Bieżący31.10.2018Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
21Bieżący17.10.2018Rejestracja zmian w Statucie Spółki
20Bieżący08.10.2018Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
19Bieżący04.10.2018Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
18Bieżący06.09.2018Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej
17Bieżący06.09.2018Treść uchwał podjętych na Nadwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 6 września 2018 r.
15Okresowy26.07.2018Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2018 r.
13Bieżący29.06.2018Powołanie nowej kadencji Rady Nadzorczej
12Bieżący29.06.2018Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 28 czerwca 2018 r.
11Bieżący01.06.2018Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. wraz z projektami uchwał
8Okresowy11.05.2018Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.
7Bieżący13.04.2018Powołanie Wiceprezesa Zarządu Emitenta
6Bieżący07.03.2018Zakończenie emisji i przydział obligacji na okaziciela serii A
5Bieżący22.02.2018Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii A
4Bieżący21.02.2018Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 20 lutego 2018 r.
2Okresowy12.02.2018Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.
2Bieżący23.01.2018Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoSCAN S.A. wraz z projektami uchwał
1Bieżący15.01.2018Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 r.
26Bieżący24.11.2017Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia akcji serii D, E i F
25Okresowy13.11.2017Raport kwartalny za III kwartał 2017 r.
24Bieżący10.11.2017Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2017 r. w związku z rozpoczęciem konsolidacji wyników finansowych
23Bieżący25.08.2017Rejestracja zmian w Statucie Spółki
22Bieżący25.08.2017Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego w związku z objęciem akcji w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego
21Okresowy14.08.2017Raport kwartalny za II kwartał 2017 r.
20Bieżący10.08.2017Zawarcie aneksu do umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
19Bieżący04.08.2017Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii E
18Bieżący30.06.2017Zmiany w Radzie Nadzorczej
17Bieżący30.06.2017Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 30 czerwca 2017 r.
16Bieżący29.06.2017Objęcie akcji w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego
15Bieżący27.06.2017Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
14Bieżący02.06.2017Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoSCAN S.A. wraz z projektami uchwał
13Okresowy31.05.2017Jednostkowy raport roczny Spółki za 2016 rok obrotowy
12Bieżący25.05.2017Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2017 roku – zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 rok
11Okresowy12.05.2017Raport kwartalny za I kwartał 2017 r.
10Bieżący14.04.2017Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A w związku z realizacją programu motywacyjnego
9Bieżący10.04.2017Zawarcie umowy o badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016
8Bieżący14.03.2017Zawarcie aneksu do umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
7Bieżący10.03.2017Rejestracja zmian w Statucie Spółki
6Bieżący10.03.2017Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F
5Bieżący01.03.2017Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii F i dokonaniem ich przydziału
4Okresowy13.02.2017Raport kwartalny za IV kwartał 2016 r.
3Bieżący10.02.2017Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego
2Bieżący18.01.2017Rejestracja zmian w Statucie Spółki
1Bieżący18.01.2017Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 r.
37Bieżący30.12.2016Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
36Bieżący30.12.2016Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.12.2016 r.
35Bieżący02.12.2016Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoSCAN S.A. wraz z projektami uchwał
34Bieżący01.12.2016Rejestracja zmian w Statucie Spółki
33Bieżący01.12.2016Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D
32Bieżący24.11.2016Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii D i dokonaniem ich przydziału
31Bieżący09.11.2016Zawarcie z Blue Oak Advisory sp. z o.o. umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w celu wprowadzenia akcji serii D do obrotu w ASO
30Okresowy18.10.2016Raport kwartalny za III kwartał 2016 r.
29Bieżący14.10.2016Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.
28Bieżący14.10.2016Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego
27Okresowy11.08.2016Raport okresowy za II kwartał 2016 roku
26Bieżący01.07.2016Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
25Bieżący01.07.2016Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
24Bieżący01.07.2016Odwołanie prognozy wyników finansowych Spółki
23Bieżący28.06.2016Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
22Bieżący21.06.2016Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
21Okresowy09.06.2016Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2015
20Bieżący03.06.2016Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoSCAN S.A. wraz z projektami uchwał
19Bieżący02.06.2016Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia akcji serii C do ASO na rynku NewConnect
18Okresowy31.05.2016Raport roczny za rok obrotowy 2015
17Bieżący31.05.2016Wyznaczenie 1 dnia notowań akcji serii C na dzień 2 czerwca 2016 roku
16Bieżący30.05.2016Rezygnacja Członka Zarządu Spółki
15Bieżący25.05.2016Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii C na rynku NewConnect
14Bieżący25.05.2016Wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect
13Okresowy11.05.2016Raport kwartalny za I kwartał 2016 r.
12Bieżący10.05.2016Zakwalifikowanie projektu z udziałem Emitenta do dofinansowania z NCBiR
11Bieżący14.03.2016Zakres stosowanych przez Spółkę zasad Dobrych Praktyk
10Bieżący08.03.2016Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii C na rynku NewConnect
9Bieżący03.03.2016Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta
8Bieżący15.02.2016Korekta prognoz wyników finansowych Spółki
7Okresowy15.02.2016Raport kwartalny za IV kwartał 2015 r.
6Bieżący22.01.2016Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 r.
5Bieżący21.01.2016Zawarcie umowy o świadczenie usług z Autoryzowanym Doradcą w związku z zamiarem wprowadzenia do obrotu akcji serii C
4Bieżący15.01.2016Korekta prognoz wyników finansowych Spółki
3Bieżący08.01.2016Zawarcie umowy o badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015
2Bieżący05.01.2016Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C
1Bieżący05.01.2016Rejestracja zmian w Statucie Spółki
23Bieżący08.12.2015Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii C i dokonaniem ich przydziału.
22Bieżący30.11.2015Zawarcie istotnej umowy z Wojskową Akademią Techniczną
21Bieżący20.11.2015Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego
20Okresowy13.11.2015Raport kwartalny za III kwartał 2015 r.
19Bieżący19.08.2015Strategia rozwoju InfoSCAN S.A.
18Bieżący19.08.2015Prognoza wyników finansowych InfoSCAN S.A. na 7-12m 2015-2017
17Bieżący18.08.2015Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2015 roku
16Okresowy14.08.2015Raport kwartalny za II kwartał 2015 r.
15Bieżący26.06.2015Rejestracja zmian w Statucie Spółki
14Bieżący29.05.2015Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
13Bieżący29.05.2015Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki InfoSCAN S.A. w dniu 29 maja 2015 r.
12Okresowy15.05.2015Raport kwartalny za I kwartał 2015 r.
11Bieżący03.05.2015Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoSCAN S.A. wraz z projektami uchwał
10Okresowy03.05.2015Jednostkowy raport roczny InfoSCAN S.A. za rok obrotowy 2014
9Bieżący29.04.2015Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 r.
8Bieżący13.04.2015Zawarcie dwóch listów intencyjnych z klinikami medycznymi z Wielkiej Brytanii
7Bieżący11.04.2015Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i B na rynku NewConnect na dzień 16 kwietnia 2015 r.
6Bieżący03.04.2015Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i B na rynku NewConnect
5Bieżący01.04.2015Wprowadzenie akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect
4Bieżący13.03.2015Powołanie Członka Zarządu Emitenta
3Bieżący13.03.2015Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014
2Bieżący12.02.2015Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect
1Bieżący12.02.2015Uzyskanie dostępu do systemu EBI

Raporty ESPI凤凰彩票是可以赚钱

福彩12生肖玩法 ?散户打新蚂蚁的的最优方式对比 由于本次蚂蚁集团是A+H股两地上市,而科创板打新对普通投资者有“50万投资门槛”、“2年投资经验”等诸多限制,所以在港股打新蚂蚁集团也成为众多散户上车蚂蚁的主力方式,下图是A股科创板打新和港股打新的区别: ?从明星中概股的历史看蚂蚁集团 很多小伙伴对打新蚂蚁集团感兴趣,但对持有蚂蚁的方式,短线还是长线持有,在这点上有疑问畜禽圈舍、自动饲喂、疫病防控等设施设备加快建设,畜禽养殖规模化率达到64.5%,规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到93%

NumerRodzajData publikacjiTytuł
50Bieżący15.10.2020Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
49Bieżący14.10.2020Zawarcie umowy mającej na celu przeprowadzenie pilotażu używania urządzeń Rejestratorów MED z Centralnym Szpitalem Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.
48Bieżący02.10.2020Podjęcie uchwały w przedmiocie przydziału kolejnych akcji serii H w wykonaniu praw z obligacji serii C4
47Bieżący01.10.2020Otrzymanie oświadczenia o zamianie pięciu kolejnych obligacji serii C4 na akcje serii H
46Bieżący30.09.2020Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
45Bieżący22.09.2020Zawarcie aneksu nr 2 do listu intencyjnego z Medintech GmbH - Medical Innovative Technologies z siedzibą w Linz (Austria)
44Bieżący17.09.2020Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
43Bieżący02.09.2020Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki od European High Growth Opportunities Securitization Fund
42Bieżący20.08.2020Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki od European High Growth Opportunities Securitization Fund
41Bieżący20.08.2020Korekta raportu bieżącego ESPI nr 40/2020
40Bieżący20.08.2020Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki od European High Growth Opportunities Securitization Fund
39Bieżący13.08.2020Zawarcie aneksu do umowy z Giromed Institute S.L.P. oraz rozpoczęcie jej realizacji
38Bieżący29.07.2020Podjęcie uchwały w przedmiocie przydziału kolejnych akcji serii H w wykonaniu praw z obligacji serii C4
37Bieżący28.07.2020Otrzymanie oświadczenia o zamianie ośmiu obligacji serii C4 na akcje serii H
36Bieżący27.07.2020Emisja obligacji serii C5 oraz warrantów subskrypcyjnych serii B3
35Bieżący13.07.2020Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 lipca 2020 r.
34Bieżący09.07.2020Podjęcie uchwały w przedmiocie przydziału kolejnych akcji serii H w wykonaniu praw z obligacji serii C3
33Bieżący09.07.2020Otrzymanie oświadczenia o zamianie kolejnych pięciu obligacji serii C3 na akcje serii H
32Bieżący18.06.2020Zmiana stanu posiadania akcji Spółki
31Bieżący18.06.2020Powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
30Bieżący18.06.2020Zmiana stanu posiadania
29Bieżący18.06.2020Powiadomienia o transakcjach na warrantach subskrypcyjnych Spółki dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
28Bieżący15.06.2020Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. na dzień 13 lipca 2020 roku
27Bieżący03.06.2020Podjęcie uchwały w przedmiocie przydziału kolejnych akcji serii H w wykonaniu praw z obligacji serii C3
26Bieżący03.06.2020Otrzymanie oświadczenia o zamianie kolejnych pięciu obligacji serii C3 na akcje serii H.
25Bieżący28.05.2020Podjęcie uchwały w przedmiocie przydziału kolejnych akcji serii H w wykonaniu praw z obligacji serii C3
24Bieżący28.05.2020Otrzymanie oświadczenia o zamianie pięciu obligacji serii C3 na akcje serii H
23Bieżący14.05.2020Emisja obligacji serii C3 i C4 oraz warrantów subskrypcyjnych serii B3
22Bieżący30.04.2020Zmiana stanu posiadania akcji Spółki
21Bieżący29.04.2020Zawarcie umowy dystrybucyjnej z Medintech GmbH – Medical Innovative Technologies z siedzibą w Linz (Austria) dotyczącej produktów niezbędnych do walki z konsekwencjami choroby Covid-19
20Bieżący28.04.2020Zmiana stanu posiadania akcji Spółki
19Bieżący03.04.2020Podjęcie uchwały w przedmiocie przydziału akcji serii H w wykonaniu praw z trzynastu obligacji serii C2 oraz uchylenie uchwał, o których mowa w raportach bieżących ESPI nr 14/2020 oraz 16/2020
18Bieżący03.04.2020Informacja dotycząca raportu bieżącego ESPI 13/2020 oraz 15/2020. Otrzymanie nowego oświadczenia o zamianie trzynastu obligacji serii C2 na akcje serii H
17Bieżący27.03.2020Zawarcie aneksu do listu intencyjnego z Medintech GmbH – Medical Innovative Technologies z siedzibą w Linz (Austria) w zakresie rozszerzenia współpracy o dystrybucję produktów niezbędnych do walki z konsekwencjami choroby Covid-19
16Bieżący25.03.2020Podjęcie uchwały w przedmiocie przydziału kolejnych akcji serii H w wykonaniu praw z obligacji serii C2
15Bieżący25.03.2020Otrzymanie oświadczenia o zamianie dziewięciu obligacji serii C2 na akcje serii H
14Bieżący20.03.2020Podjęcie uchwały w przedmiocie przydziału kolejnych akcji serii H w wykonaniu praw z obligacji serii C2
13Bieżący19.03.2020Otrzymanie oświadczenia o zamianie czterech obligacji serii C2 na akcje serii
12Bieżący09.03.2020Zawarcie porozumień z obligatariuszami w sprawie wykupu obligacji na okaziciela serii B Spółki
18Bieżący03.03.2020Informacja dotycząca raportu bieżącego ESPI 13/2020 oraz 15/2020. Otrzymanie nowego oświadczenia o zamianie trzynastu obligacji serii C2 na akcje serii H
10Bieżący18.02.2020Zawarcie listu intencyjnego z Medintech GmbH – Medical Innovative Technologies z siedzibą w Linz (Austria)
11Bieżący11.02.2020Zawarcie umowy o wykonanie projektu urządzenia diagnostycznego z AMC TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
9Bieżący10.02.2020Podjęcie uchwały w przedmiocie przydziału kolejnych akcji serii H w wykonaniu praw z obligacji serii C1 oraz C2
8Bieżący08.02.2020Otrzymanie oświadczenia o zamianie trzech kolejnych obligacji serii C1 na akcje serii H oraz jednej obligacji serii C2 na akcje serii H
7Bieżący07.02.2020Zawarcie umowy dystrybucyjnej z Inter Business 91 Ltd. z siedzibą w Sofii na świadczenie usług na terytorium Bułgarii
6Bieżący31.01.2020Emisja obligacji serii C2 oraz warrantów subskrypcyjnych
5Bieżący27.01.2020Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 stycznia 2020 r.
4Bieżący15.01.2020Zawarcie aneksu do umowy na powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą w Warszawie
3Bieżący10.01.2020Podjęcie uchwały w przedmiocie przydziału kolejnych akcji serii H w wykonaniu praw z obligacji serii C1
2Bieżący09.01.2020Otrzymanie oświadczenia o zamianie pięciu kolejnych obligacji serii C1 na akcje serii H
1Bieżący09.01.2020Przyjęcie planów rozwoju Spółki na lata 2020-2022
58Bieżący30.12.2019Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. na dzień 27 stycznia 2020 roku
57Bieżący30.12.2019Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 grudnia 2019 r.
41Bieżący30.09.2019Zawarcie aneksu do umowy umożliwiającej pozyskanie kapitału niezbędnego do realizacji założeń strategicznych Spółki – Spełnienie ostatnich z warunków umowy.
40Bieżący25.09.2019Zawarcie umowy dystrybucyjnej z Kaladaran Co. Plc.
39Bieżący19.09.2019Powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
38Bieżący17.09.2019Nabycie akcji Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
37Bieżący06.09.2019Zawarcie umowy o współpracy z mLeasing sp. z o.o.
36Bieżący28.08.2019Zawarcie listu intencyjnego z Novomed Group SAS
35Bieżący14.08.2019Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 sierpnia 2019 r.
34Bieżący13.08.2019Podjęcie uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych z EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZATION FUND.
33Bieżący31.07.2019Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
32Bieżący24.07.2019Projekt Spółki rekomendowany przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu do dofinansowania w ramach programu „Polskie Mosty Technologiczne”
31Bieżący16.07.2019Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. na dzień 13 sierpnia 2019 roku
30Bieżący16.07.2019Podpisanie listu intencyjnego z Kaladaran Co. Plc.
29Bieżący03.07.2019Korekta raportu bieżącego 29/2019
29Bieżący03.07.2019Nabycie akcji Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
28Bieżący02.07.2019Otrzymanie kolejnego zamówienia na urządzenia MED Recorder w ramach umowy z GBF International.
27Bieżący28.06.2019Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2019 r.
26Bieżący18.06.2019Nabycie akcji Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
25Bieżący18.06.2019Nabycie akcji Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
24Bieżący18.06.2019Nabycie akcji Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
23Bieżący14.06.2019Podjęcie uchwały Rady Nadzorczej Spółki w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie warunkowej umowy emisji obligacji zamiennych na akcje i warrantów subskrypcyjnych
22Bieżący11.06.2019Zakończenie negocjacji, podpisanie warunkowej umowy umożliwiającej pozyskanie kapitału do realizacji założeń strategicznych Spółki – ujawnienie opóźnienia informacji poufnej
21Bieżący01.06.2019Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. na dzień 28 czerwca 2019 roku
20Bieżący16.05.2019Nabycie akcji Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
19Bieżący10.05.2019Otrzymanie kolejnego zamówienia na urządzenia MED Recorder w ramach umowy z GBF International.
18Bieżący26.04.2019Aktualizacja planów rozwoju Spółki w zakresie dotyczącym komercjalizacji urządzenia MED Recorder w 2019 roku
17Bieżący26.04.2019Podpisanie listu intencyjnego z Giromed Institute S.L.P.
16Bieżący13.04.2019Informacja dotycząca decyzji FDA w sprawie dopuszczenia urządzenia MED Recorder do obrotu na rynku amerykańskim
15Bieżący12.04.2019Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
14Bieżący02.04.2019Otrzymanie zamówienia na urządzenia MED Recorder
13Bieżący25.03.2019Nabycie akcji Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
12Bieżący20.03.2019Podpisanie listu intencyjnego z Boston Ivy Healthcare Solutions
11Bieżący14.03.2019Aktualizacja informacji dotyczących procesu certyfikacji FDA
10Bieżący08.03.2019Zawarcie porozumień w sprawie refinansowania obligacji serii A oraz emisja obligacji serii B
9Bieżący04.03.2019Zawarcie umowy dotyczącej sprzedaży i dystrybucji urządzenia MED Recorder na terenie wybranych państw Europy oraz Afryki
8Bieżący26.02.2019Zawarcie przez spółkę zależną umowy z Polmed S.A. o udzielanie świadczeń diagnostyki Zaburzeń Oddychania Podczas Snu
7Bieżący18.02.2019Nabycie akcji Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
6Bieżący15.02.2019Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
5Bieżący14.02.2019Wysłanie odpowiedzi do FDA dotyczących certyfikacji urządzenia MED Recorder
4Bieżący29.01.2019Wpis ScanLink Medical sp. z o.o. do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
3Bieżący24.01.2019Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Infoscan S.A.
2Bieżący21.01.2019Nabycie akcji Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
1Bieżący20.01.2019Korekta raportu bieżącego nr 1/2019
1Bieżący19.01.2019Otrzymanie stanowiska FDA w sprawie certyfikacji urządzenia MED Recorder
55Bieżący28.12.2018Aktualizacja informacji dotyczących procesu certyfikacji FDA
54Bieżący28.12.2018Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
53Bieżący17.12.2018Informacja o uzupełnieniu dokumentacji w związku z procesem certyfikacji FDA.
52Bieżący28.11.2018Podpisanie listu intencyjnego z Bayard Medical
51Bieżący27.11.2018Zawarcie przez spółkę zależną umowy o udzielanie świadczeń diagnostyki Zaburzeń Oddychania Podczas Snu.
50Bieżący29.10.2018Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
49Bieżący25.10.2018Zakończenie emisji akcji serii G w ramach kapitału docelowego
48Bieżący19.10.2018Uchwały organów Spółki dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
47Bieżący17.10.2018Aktualizacja informacji dotyczących statusu certyfikacji FDA
46Bieżący01.10.2018Podjęcie decyzji dotyczącej rozwoju zakresu działalności w Polsce
45Bieżący26.09.2018Informacja o spełnieniu warunków do rozpoczęcia sprzedaży badań diagnostycznych za pomocą urządzenia MED Recorder na terenie Filipin
44Bieżący24.09.2018Otrzymanie certyfikatu potwierdzającego zgodność urządzenia MED Recorder z filipińskimi normami radiowymi
43Bieżący10.09.2018Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Infoscan S.A. w dniu 6 września 2018 r.
42Bieżący07.09.2018Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w przedmiocie rekomendacji Radzie Nadzorczej ceny emisyjnej akcji Spółki.
41Bieżący23.08.2018Dopuszczenie przez Institutional Review Board urządzenia MED Recorder do badań na pacjentach w USA
40Bieżący09.08.2018Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. wraz z projektami uchwał
39Bieżący09.08.2018Zawarcie listów intencyjnych z inwestorami w sprawie finansowania projektów w Azji i w Polsce
38Bieżący08.08.2018Podpisanie listu intencyjnego z ResMed Polska
37Bieżący07.08.2018Zawarcie umowy z Clayton Sleep Institute w zakresie realizacji drugiego etapu pilotażu
36Bieżący27.07.2018Zawarcie umowy z siecią przychodni na badania w zakresie diagnostyki bezdechu sennego
35Bieżący09.07.2018Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej Spółki
34Bieżący04.07.2018Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2018 r.
33Bieżący03.07.2018Informacja na temat procesu certyfikacji FDA
32Bieżący02.07.2018Nabycie akcji przez Członka Zarządu Spółki
31Bieżący29.06.2018Nabycie akcji przez Członka Zarządu Spółki
30Bieżący29.06.2018Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
29Bieżący29.06.2018Informacje Zarządu dotyczące segmentacji na rynku NewConnect i statusu certyfikacji w USA
28Bieżący18.06.2018Podpisanie umowy dystrybucyjnej w zakresie sprzedaży badań w krajach Azji Południowo – Wschodniej
27Bieżący11.06.2018Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
26Bieżący04.06.2018Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
25Bieżący01.06.2018Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. wraz z projektami uchwał
24Bieżący28.05.2018Informacja na temat promowania urządzenia MED Recorder na terenie USA
23Bieżący25.05.2018Akceptacja organizacji branżowej dla urządzenia MED Recorder do użytkowania na terenie Filipin
22Bieżący08.05.2018Działania związane z założeniem spółki w USA
21Bieżący25.04.2018Podpisanie porozumienia o współpracy w zakresie sprzedaży badań na rynkach azjatyckich
20Bieżący11.04.2018Powołanie Prezesa amerykańskiej spółki zależnej
19Bieżący05.04.2018Wpis znaku towarowego Infoscan w rejestrze United States Patent and Trademark Office
18Bieżący27.03.2018Zakończenie badań przeprowadzanych w związku z certyfikacją FDA
17Bieżący27.03.2018Działania związane z założeniem spółki w USA
16Bieżący21.03.2018Podpisanie przez spółkę zależną cardio.link S.A.z PARP umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu 4stock
14Bieżący15.03.2018Korekta zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
13Bieżący14.03.2018Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
12Bieżący12.03.2018Informacja o transakcji na obligacjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
11Bieżący09.03.2018Informacja o transakcji na obligacjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
10Bieżący08.03.2018Informacja o transakcji na obligacjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
9Bieżący07.03.2018Zakończenie emisji i przydział obligacji na okaziciela serii A
8Bieżący27.02.2018Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.02.2018 r.
7Bieżący22.02.2018Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii A
6Bieżący12.02.2018Podpisanie przez cardio.link S.A. umowy istotnej wartości na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego
5Bieżący12.02.2018Podpisanie umowy o poufności z MedBridge Healthcare LLC
4Bieżący30.01.2018Prezentacja urządzenia MED Recorder wśród przedstawicieli amerykańskiej branży diagnostycznej i szpitali.
3Bieżący23.01.2018Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. wraz z projektami uchwał
3Bieżący23.01.2018Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. wraz z projektami uchwał
2Bieżący23.01.2018Korekta informacji zawartych w powiadomieniu o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze
1Bieżący22.01.2018Zakwalifikowanie projektu Spółki zależnej cardio.link S.A. do dofinansowania z PARP
67Bieżący29.12.2017Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
66Bieżący20.12.2017Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
65Bieżący15.12.2017Zawarcie przez spółkę zależną cardio.link S.A. umowy w zakresie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect
64Bieżący12.12.2017Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie – przekroczenie progu powyżej 15% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przez akcjonariuszy działających w porozumieniu o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie.
63Bieżący11.12.2017Podpisanie listu intencyjnego z Delaware Sleep Disorder Centers
62Bieżący11.12.2017Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
61Bieżący08.12.2017Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu poniżej 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
60Bieżący06.12.2017Podpisanie listu intencyjnego z Clayton Sleep Institute
59Bieżący05.12.2017Rozpoczęcie pilotażu urządzenia MED Recorder w amerykańskich klinikach snu
58Bieżący30.11.2017Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
57Bieżący29.11.2017Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
56Bieżący27.11.2017Plany rozwoju Infoscan w latach 2018-2019
55Bieżący24.11.2017Rozpoczęcie badań kohortowych w ramach projektu Białystok Plus
54Bieżący20.11.2017Pozytywne zakończenie badań laboratoryjnych w związku z procedurą certyfikacji FDA.
53Bieżący13.11.2017Korekta raportu ESPI nr 52/2017 – Informacja o przydziale akcji w subskrypcji prywatnej spółki zależnej cardio.link S.A.
52Bieżący13.11.2017Informacja o przydziale akcji w subskrypcji prywatnej spółki zależnej cardio.link S.A.
51Bieżący07.11.2017Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu powyżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
50Bieżący07.11.2017Rozpoczęcie testów technologicznych urządzenia MED Recorder w ramach pilotażu na rynku USA
49Bieżący31.10.2017Wybór oferty spółki w postępowaniu na wykonanie badań kohortowych w ramach projektu Białystok Plus
48Bieżący17.10.2017Rozpoczęcie prezentacji urządzenia MED Recorder wśród przedstawicieli amerykańskiej branży diagnostycznej
47Bieżący26.09.2017Korekta zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
46Bieżący13.09.2017Podpisanie umowy z Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach
45Bieżący06.09.2017Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
44Bieżący06.09.2017Korekta zawiadomienia z art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2a Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu powyżej 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
43Bieżący06.09.2017Zawiadomienie z art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2a Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu powyżej 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
42Bieżący30.08.2017Zawiadomienie z art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2a Ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie dotychczas posiadanego udziału poniżej progu 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
41Bieżący23.08.2017Rejestracja Spółki zależnej cardio.link S.A.
40Bieżący17.08.2017Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
39Bieżący08.08.2017Podpisanie listu intencyjnego w sprawie realizacji badań kohortowych na 5 tys. osobach
38Bieżący07.08.2017Korekta zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie – zmiana łącznego stanu posiadania akcjonariuszy działających w porozumieniu o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o ofercie
37Bieżący01.08.2017Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
36Bieżący25.07.2017Korekta zawiadomienia z art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2a Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu powyżej 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
35Bieżący21.07.2017Otrzymanie od FCC certyfikatu zezwalającego na wprowadzenie urządzenia Infoscan MED Recorder do obrotu.
34Bieżący14.07.2017Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
33Bieżący12.07.2017Otrzymanie informacji od amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) dotyczącej pozytywnej oceny formalnej wniosku o certyfikację urządzenia MED Recorder
32Bieżący03.07.2017Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie – zmiana łącznego stanu posiadania akcjonariuszy działających w porozumieniu o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie.
31Bieżący03.07.2017Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR – objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego
30Bieżący03.07.2017Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR – objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego
29Bieżący03.07.2017Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR – objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego
28Bieżący03.07.2017Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR – objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego
27Bieżący03.07.2017Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2017 r.
26Bieżący14.06.2017Zawiadomienie z art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2a Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu powyżej 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
25Bieżący08.06.2017Złożenie wniosku do amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) dotyczącego certyfikacji urządzenia MED Recorder
24Bieżący02.06.2017Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoSCAN S.A. wraz z projektami uchwał
23Bieżący26.05.2017Pozytywne zakończenie badań urządzenia MED Recorder w związku certyfikacją na rynku USA
22Bieżący17.05.2017Zakończenie badań urządzenia MED Recorder w związku certyfikacją na rynku USA
21Bieżący20.04.2017Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR – objęcie warrantów subskrypcyjnych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
20Bieżący19.04.2017Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR – objęcie warrantów subskrypcyjnych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
19Bieżący19.04.2017Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie – zawarcie porozumienia akcjonariuszy dotyczącego zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu oraz prowadzenia wspólnej polityki wobec Emitenta
18Bieżący18.04.2017Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR – objęcie warrantów subskrypcyjnych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
17Bieżący18.04.2017Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR – objęcie warrantów subskrypcyjnych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
16Bieżący14.04.2017Realizacja programu motywacyjnego dla osób pełniących funkcje kierownicze
15Bieżący23.03.2017Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
14Bieżący21.03.2017Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
13Bieżący17.03.2017Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
12Bieżący17.03.2017Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
11Bieżący16.03.2017Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
10Bieżący15.03.2017Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu powyżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
9Bieżący14.03.2017Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 15% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
8Bieżący03.03.2017Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
7Bieżący03.03.2017Podpisanie istotnej umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
6Bieżący01.03.2017Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – wejście powyżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
5Bieżący28.02.2017Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
4Bieżący27.02.2017Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
3Bieżący20.02.2017Korekta zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
2Bieżący16.02.2017Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu powyżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
1Bieżący14.02.2017Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
23Bieżący30.12.2016Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.12.2016 r.
21Bieżący21.12.2016Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
20Bieżący19.12.2016Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu powyżej 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
19Bieżący16.12.2016Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
18Bieżący16.12.2016Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu powyżej 20% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
17Bieżący15.12.2016Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
16Bieżący12.12.2016Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
15Bieżący07.12.2016Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
14Bieżący06.12.2016Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 15% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
13Bieżący06.12.2016Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
12Bieżący06.12.2016Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu powyżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
11Bieżący02.12.2016Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
10Bieżący02.12.2016Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
9Bieżący02.12.2016Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoSCAN S.A. wraz z projektami uchwał
8Bieżący24.10.2016Zakwalifikowanie projektu Emitenta do dofinasowania przez PARP
7Bieżący01.07.2016Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2016 r.
5Bieżący03.06.2016Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoSCAN S.A. wraz z projektami uchwał
4Bieżący25.05.2016Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie
3Bieżący25.01.2016Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie
2Bieżący12.01.2016Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
1Bieżący12.01.2016Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
5Bieżący02.06.2015Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu InfoSCAN S.A. w dniu 29 maja 2015 r.
3Bieżący05.05.2015Korekta raportu ESPI nr 10/2015
2Bieżący03.05.2015Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoSCAN S.A. wraz z projektami uchwał
10Bieżący01.05.2015Jednostkowy raport roczny InfoSCAN S.A. za rok obrotowy 2014
1Bieżący24.02.2015Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Kontakt dla inwestorów凤凰彩票是可以赚钱

Jeżeli oferta Infoscan wzbudziła Państwa zainteresowanie lub jeżeli szukają Państwo odpowiedzialnego partnera biznesowego - zapraszamy do kontaktu. Współpracujemy z firmami oraz instytucjami, które potrafią śmiało i realnie myśleć o technologiach przyszłości. Razem możemy wyprzedzić oczekiwania Pacjentów oraz Klientów oferując im standardy medyczne jutra.凤凰彩票是可以赚钱

Emitent凤凰彩票是可以赚钱

Infoscan Emitent

凤凰彩票腾讯三分彩靠谱美军为配套当年的NMD系统,曾投入巨资发展了“SBX-1海基预警雷达”,使用高精度的X波段,但就算如此强大的海基雷达,美军仍觉得视野狭窄,美军形容用它去搜索来袭弹道导弹就像是“透过一根吸管去搜索苍蝇” Facebook等联合创始机构正在策划的数字货币Libra,努力满足美国等西方发达国家的金融合规标准,明确保持中心化的技术架构,承诺制定金融合规和全网风险管理的综合框架,建立反洗钱、反恐、遵守制裁和防范非法活动的严格标准,承诺维护美元的货币霸权地位

凤凰彩票平台首页有43.8万个村完成了经营性资产股份合作制改革,确认集体经济组织成员6亿多人 天风证券表示,近期市场关注方向明显转换,从高估值的科技消费转向低估值的金融地产以及汽车与汽车零部件公司等

Doradca ds. relacji inwestorskich凤凰彩票是可以赚钱

doradca-inera

凤凰彩票最新官网老百姓“米袋子”“菜篮子”越来越丰盈,只要有需求,就能有供应 刘焕鑫: 这个问题提得很好,也是社会各界和广大群众十分关心的一个问题

凤凰彩票平台下载app下载坚持藏粮于地、藏粮于技战略,完成8亿亩旱涝保收、高产稳产的高标准农田建设任务,划定10.88亿亩粮食生产功能区和重要农产品生产保护区,粮食产量连续6年超过1.3万亿斤,产能再上一个新台阶相关部门先后制定了金融服务、人才下乡、科技服务、“四好”农村路建设以及乡村教育、医疗、便民服务等支持政策,城乡基础设施统一规划、统一建设、统一管护的机制加快构建,城乡基本公共服务按照标准统一、制度并轨的目标加快迈进

Autoryzowany doradca凤凰彩票是可以赚钱

doradca-IPO-logotyp

凤凰彩票软件下载ios首先无侦-8由轰-6或其它母机携带在中国沿海约10公里(1万米)高空巡航待命,由其它情报手段,如卫星、超地平线雷达等粗略获知航母动向后,然后无侦-8被发射升空对目标海域进行目标搜索定位,当然也可以直接使用多架无侦-8对大片美军航母有可能出现的海域进行定期侦察而中国发展多年的弹道导弹反舰系统是否能在可能出现的中美军事热对抗或是未来的台海战争中扮演吓阻美军的关键角色,也是军事观察家长期观注的焦点

凤凰彩票网兼职是app下载 二战后,世界上第一款火箭动力飞机是美国的X-15高空高速实验机,由NASA、美国空军、海军和北美航空公司共同完成 据知情人士称,在蚂蚁的定价公布后,来自国际投资人的订单蜂拥而至

Animator rynku凤凰彩票是可以赚钱

animator-Trigon-logotyp

凤凰彩票上那些赚钱 公约还对一些产品细节提出要求,比如平台内提供民宿类产品预订,经营者应将其经营的民宿类产品的房屋结构、房屋室内环境、房屋具体坐落位置等信息在其首页显著位置,持续公示;平台内经营者向消费者提供预售产品或服务,不得以任何方式进行虚假预定 刘焕鑫: 农村改革是农村发展的动力

凤凰彩票专业版特别是今年的新冠疫情对旅游业冲击较大,大量旅游订单被退订,接踵而来的是退订投诉增多,给企业和监管部门都带来了新的问题和挑战在数字经济社会,什么最重要?我的答案:一是链接,二是信任